O grupie


grupa YANG powstała w 2010r. Nasz zespół tworzą młodzi, kreatywni i ambitni architekci i inżynierowie – absolwenci Wyższych Uczelni Technicznych, posiadający uprawnienia do projektowania oraz wykonawstwa.

Posiadamy duże doświadczenie projektowe, poparte długoletnią praktyką budowlaną oraz licznymi projektami o różnej skali (np. obiekty zabytkowe, budynki użyteczności publicznej, obiekty usługowe, mieszkalne i wiele innych). W ciągu kilkuletniej działalności mieliśmy okazję pracować przy obiektach o znaczącym znaczeniu w skali krajowej, np. Żuraw Gdański, Zamek w Malborku.

Jesteśmy członkami Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Architektów.

Posiadamy szereg certyfikatów i referencji uwierzytelniających nasze kompetencje z zakresu wiedzy technicznej, obsługi oprogramowania branżowego i znajomości Prawa Budowlanego.


        Współpracując z nami możesz być pewny, że zyskasz kompetentnego partnera, którego charakteryzuje terminowość, kreatywność oraz elastyczność w decyzjach projektowych.

Możesz na nas liczyć! Sprawdź nasze możliwości!