Budynek usługowy, Gdańsk


Lokalizacja: Gdańsk, Polska

Inwestor: prywatny

Zespół projektowy: mgr inż. arch. Michał Jabłoński, inż. arch. Agata Dudajek (architektura) mgr inż. Sebastian Szakiel (konstrukcja),