Hotel Masowia, Mazury


Zespół projektowy: mgr inż. arch. Michał Jabłoński (architektura)