II miejsce w konkursie na Planetarium w Gdańsku

2014-12-12 14:00:38

Otrzymaliśmy II nagrodę w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej Planetarium wraz z przebudową współczesnej przybudówki do Kaponiery Południowej i rekonstrukcją odcinka muru Carnota na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku

Skład zespołu:

mgr inż. arch. Michał Jabłoński, inż. arch. Agata Dudajek

 

Opis rozwiązań funkcjonalnych

Istotnym uwarunkowaniem obciążającym przedmiotowe zadanie była lokalizacja obiektu oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Wymogiem było ulokowanie obiektu Planetarium w historycznym nasypie ukształtowanym wzdłuż suchej fosy, pomiędzy istniejącymi budynkami Kaponiery Południowej i Galerii Strzeleckiej. Chcieliśmy stworzyć taką koncepcję, która by łączyła oba te obiekty, rozwinęła ich programy funkcjonalne i domknęła całość założenia, jednocześnie odtwarzając historyczną budowlę, jakim jest mur Carnot’a, uczytelniając i udostępniając jako przestrzeń publiczną drogę straży.

Poprzez ulokowanie Planetarium pod nasypem ziemnym forma estetyczna, będąca wizytówką miejsca, najczęściej realizowana za pośrednictwem elewacji, w tym przypadku została „przeniesiona” do wewnątrz i uzyskana szeregiem zabiegów. Ideę koncepcji zdominował historyczny teren militarny, na którym zlokalizowany będzie obiekt i broni się prostym, i czystym nawiązaniem do lufy armaty, z wystrzeliwanymi, ciężkimi kulami armatnimi. 
W ten sposób został zdeterminowany plan funkcjonalny obiektu i rozwiązania wnętrz. Zaprojektowane zostały trzy „kule” wewnątrz budynku, zawierające:
w pierwszej – pomieszczenia obsługujące foyer wejściowej i foyer 
z ekspozycją, w drugiej – sale projekcyjną Planetarium wraz z jej pomieszczeniami technicznymi, w trzeciej – pomieszczenia administracyjne – biura.

Główne wejście zlokalizowano w istniejącym wejściu do Kaponiery Południowej, poszerzając otwór i drzwi wejściowe do 1,80 m, cofnięte względem lica muru. Taki zabieg estetyczny ma prezentować grubości muru militarnego. Przeprojektowana została istniejąca część dobudówki 
do Kaponiery Południowej – w tej części zlokalizowano foyer wejściowe wraz 
z recepcją. Foyer wejściowe połączono z zapleczem sanitarnym i z szatniami.

Foyer z ekspozycją to główna przestrzeń publiczna dla użytkowników obiektu Planetarium. W tym miejscu zaprojektowane zostały: kawiarnia, wejścia 
do pomieszczeń: Sali wielofunkcyjnej, mogącej pełnić funkcję kina 5d, sali projekcyjnej Planetarium, sali dydaktycznej oraz korytarza z ekspozycją prowadzącego do części administracyjnej oraz Galerii Strzeleckiej.

We wnętrzu obiektu chcieliśmy uzyskać interesujący efekt estetyczny –„przeskalowanie”, gdzie użytkownicy zamienieni zostali w drobinki w lufie armaty, mogące przemieszczać się obok ogromnych kul armatnich.

W funkcjach pozostałych obiektu mieszczą się część administracyjna – biura zlokalizowana na planie koła od korytarza wewnętrznego przeszklone i doświetlone światłem dziennym wpadającym przez świetlik w korytarzu oraz funkcje towarzyszące.

Projekt zakłada odtworzenie odcinka muru Carnot’a w nowoczesnej formie. 
Z powodu braku materiałów archiwalnych opisujących dokładną formę muru, nie zaryzykowano odbudową historyzującą, polegającą na zgadywaniu. Stworzono mur w prostej wersji z cegły pełnej do wysokości części odbudowanego muru. Nadano dobudowie efekt dynamiczny i wielowymiarowy poprzez zastosowanie dwóch odcieni czerwonej cegły biegnącej równolegle do spadku terenu (prawdopodobnej linii otworów w murze) oraz cofnięcia względem lica muru wyższej, ciemniejszej części. Zabieg ten także uczytelnia lokalizację Planetarium w „labiryncie” murów i historycznych zabudowań Fortu.

Analizując Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (rysunek ciągów pieszych) oraz sposobu użytkowania historycznych zabudowań, wprowadzono wejście na drogę straży z terenu suchej fosy z możliwością połączenia jej z ciągami pieszymi na nasypach ziemnych.

 

ARTYKUŁ